Bergslagernas Jägargille har en lång historik då föreningen bildades redan 1941.

Vi är idag ca 300 medlemmar i föreningen där och bedriver både tränings och tävlingsverksamhet inom flera skyttegrenar. Från den första versionen av stadgar som togs fram går det att läsa  

“Föreningen, vars namn är Bergslagernas Jägargille – BJG –, är en sammanslutning av personer, som äro intresserade av föreningens syften att främja jakt, jaktskytte, viltvård,  naturskydd, djurvård och utgör en lokal förening i Bergslagen. Föreningen bedriver även tränings och tävlingsverksamhet inom skyttegrenarna viltmål och lerduva, vilket ska främjar jägarens utveckling i det praktiska.”

Vilket innebär att vi har bedrivit en väl utvecklad verksamhet under lång tid och i år firar vi 80 år!

Dags för årsmöte! Glöm ej att anmäla dig

När du besöker oss vill vi att du följer de regler som finns anslagna på de olika banorna. Detta för att vi gemensamt önskar att umgås under trevliga och framförallt säkra förhållanden.

Det är tillåtet att besöka oss även under tider när vi inte har en inplanerad aktivitet. Exempelvis för att skjuta in ditt gevär, när du gör det är det extremt viktigt att du håller dig till de skjuttider som är framtagna tillsammans med Lindesbergs Kommun och Polismyndigheten. 
Vi ber dig även att placera dina måltavlor så att du inte förstör blindering och skjutvall. 

Vill du skjuta in ditt gevär på kortare avstånd än 80 meter tänk då på att du flyttar fram din position och inte tavlan. Blinderingen finns där för att fånga upp din kula och otäcka skador kan ske om detta inte efterföljs. Skjutbänk för detta ändamål finns på plats vid skjutbanan. 
Vänligen återställ banan som du vill att den ska se ut nästa gång du besöker oss. Plocka upp tomhylsor och placera dessa i för ändamålet avsedd plats vid den fasta skjutbänken.
Tack på förhand för att du följer ovanstående.

Tillåtna skjuttider
Måndag – Torsdag 09.00-20.30
Fredag 09.00-16.00
Lördag 09.00-15.00
Sön- och helgdagar 09.00-13.00
Dessa tider kan överskridas om det krävs för att avsluta tävling eller annat programfört arrangemang

Se vad våra medlemmar gör på sociala medier

Kommande aktiviteter

Kontakt:

Banan

Pål Nilsson

E-post: pal@nildust.se

Telefon: 070 – 86 51 534

Jägarexamen

Mohammed Dia

E-post: magicstar_89@hotmail.com

Telefon: 076 – 2333380

Öppettider:

Måndag – Torsdag: 09.00 – 20.30

Fredag: 09.00 – 16.00

Lördag: 09.00 – 15.00

Söndag: 09.00 – 13.00