Björnpasset

Skjutledare - T. Woulo 070/241 26 00

Älg 80m, Träning / Trap / Skeet

Skjutledare Älg: J-E. Karlsson 070/668 57 70 + R. Linder 073/986 97 71 Skjutledare Trap: Pål Nilsson 070/865 15 34  

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Pål Nilsson 070/865 15 34 + Sebastian Fagerhill 070/330 04 18

Älg 80m, Träning /Trap / Skeet

Skjutledare Älg: Ingemar Andersson 070/378 51 79 + Joakim Karlsson 076/836 55 65 Skjutledare Trap: Zandra Rymal 070/741 53 03

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Viktor Sjöberg 070/219 28 57 + Roger Helin 070/628 27 64

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Jesper Källström 073/986 97 71 + Roger Helin 070/628 27 64