Trap / Skeet

Skjutledare: Ola Munkvold 070/662 25 80

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Fredrik Oskarsson 073/368 79 29 + Roger Helin 070/628 27 64

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Peter Jönsson 070/162 90 14 + Magnus Jonsson 070/274 85 88

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Roland Hallin 070/597 98 87 + Sebastian Fagerhill 070/330 04 18

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Viktor Sjöberg 070/219 28 57 + Roger Helin 070/628 27 64

Älg 80m, Träning.

Skjutledare: Sebastian Fagerhill 070/330 04 18 + Ola Munkvold 070/662 25 80